EN

Rode Kruis. Hier om te helpen.

Met de nationale uitrol voor de Rode Kruis Week krijgt de eveneens door ons ontwikkelde landelijke campagne voor ledenwerving een pakkend vervolg. Het thema ‘Hier om te helpen’ toont dat het Rode Kruis niet alleen in conflictgebieden hulp biedt, maar zich ook inzet op herkenbare plekken dichter bij huis. Het door ons ontwikkelde concept moedigt daarbij aan om aan de collectant te geven.

Werk dat werkt